top of page
Aanmeldingsprocedure

1. Aanmeldingsprocedure

  • Stuur ons bij voorkeur een mailtje: vermeld meteen het mailadres! Wij nemen geen telefoons op tijdens de gesprekken. Spreek je toch een boodschap in via de voicemail, vermeld dan goed verstaanbaar je contactgegevens.  Van zodra het mogelijk is, bellen we je op. 

 

  • Als meerderjarige kan je zelf een aanmelding doen, als minderjarige gebeurt dat via één van je ouders. Je kan er zelf over beslissen of na advies en doorverwijzing van een huisarts, CLB, vertrouwenspersoon…

 

  • Tijdens de aanmelding wordt een eerste inschatting gemaakt van de hulpvraag en wordt eventueel een datum vastgelegd voor een intakegesprek. 

 

 

 

 


2. Intakeprocedure

  • De stap naar een therapeut zetten, doe je meestal niet over één nacht ijs.  Het kan dus onwennig aanvoelen.  We vinden het daarom belangrijk de tijd te nemen elkaar te leren kennen.  Het is dan ook niet nodig om tijdens een eerste gesprek er meteen alles uit te gooien.  We volgen jouw tempo en jij kan een beroep doen op onze expertise.  

 

  • Een eerste gesprek is geen verbintenis voor een verder traject.  We bekijken samen wat jouw hulpvraag is. Hierin leggen we ook de werking uit en lichten we toe wat je van ons mag verwachten. 

 

  • Indien je bereid bent om in de begeleiding te stappen, kunnen we een volgende afspraak vastleggen.

3. Begeleidingstraject

  • De begeleiding of therapie kan op elk moment beëindigd worden. 

 

  • Indien gewenst kan er na elk gesprek een volgende afspraak vastgelegd worden. 

 

  • Wij bespreken geregeld samen de evolutie en mogelijke vervolg van jouw traject.

Intakeprocedure
Begeleidingstraject
bottom of page